Waterschap Limburg integreert ‘Hoogwater-draaiboek’ in HxGN EAM

Zoals alle waterschappen staat ook het Waterschap Limburg klaar om 24 uur per dag, 7 dagen per week mens en natuur tegen watercalamiteiten te beschermen. Als het misgaat door een calamiteit, zoals hoog water in de Maas, doet ze er alles aan om de overlast te voorkomen of bestrijden. Om goed voorbereid te zijn werkt het waterschap met een calamiteitenbestrijdingsplan. Dit plan bepaalt de werkwijze qua organisatie en bevat alle preventieve maatregelen of acties bij bestrijding van overlast, inclusief de voorbereiding en nazorg. Dit plan is met steun van Spectades via geavanceerde configuratie opgenomen in HxGN EAM en nu dus volledig geautomatiseerd beschikbaar.

Alle reden om dit veiligheidsvraagstuk eens nader te beschouwen. We doen dat met Juus Teensma, vakspecialist crisisbeheersing van het Waterschap Limburg, projectmanager Maurice Lapré en consultant Francus Simonetti van Spectades.

Fusie

“Na de fusie van de waterschappen Peel en Maasvallei met Roer en Overmaas in 2017 ontstond het Waterschap Limburg, wat de hele provincie Limburg omvat. Logisch gevolg was dat het beleid van de twee afzonderlijke waterschappen aangepast diende te worden. Dat gold ook voor de vraag “Wat te doen bij hoog water?”; aldus Juus. Hij vervolgt: “Beide waterschappen hadden een eigen werkwijze en maakten afzonderlijk van elkaar gebruik van een Microsoft Access database. Dus werd er afstemming gezocht en gevonden. Om de draaiboeken te synchroniseren werd één nieuwe Access database gebouwd. Hierbij liepen we al snel tegen het feit aan dat de performance van Access niet echt multi-user geschikt is tijdens een calamiteit Hoogwater Maas. Daarbij was er ook geen sprake van een volwaardig automatisch systeem waarmee we de processtappen konden bewaken. Hierdoor werd er met de gebruikers een project /traject gestart om die situatie te verbeteren”.

HydroNET

Waterschap Limburg werkte reeds met HydroNET. Dit is een beslissingsondersteunend systeem dat het waterschap helpt bij het weer- en klimaatbestendig maken en houden van watersystemen. HydroNET vertaalt terabytes data van radars, satellieten, waterpeilen, grondmetingen, databases en andere bronnen via slimme algoritmen naar informatie op maat voor de operationeel peilbeheerder tot de bestuurder. Deze informatie is altijd en overal via persoonlijke dashboards toegankelijk op mobiel, tablet of computer. Vanuit het verbetertraject werd snel duidelijk dat de data uit HydroNET slim gekoppeld of geïntegreerd moesten worden in een systeem waarmee reeds bij het waterschap werd gewerkt. Een bekend systeem bij de medewerkers sloot hierdoor goed aan bij de dagelijkse werkzaamheden van de gebruikers in het systeem.

HxGN EAM

Juus: “Binnen het cluster areaalbeheer was HxGN EAM als Onderhoud Beheer Systeem (OBS) gekozen en uit de gehouden interviews met gebruikers bleek dat zij de voorkeur hadden om HydroNET te koppelen aan HxGN EAM. Spectades heeft ons begeleid bij de implementatie en realisatie van HxGN EAM. De vraag naar de mogelijkheid om ons Calamiteitendraaiboek ‘te koppelen, automatiseren en integreren’ in HxGN EAM werd positief beantwoord. Er was wel wat configuratiewerk nodig om deze interface te realiseren. Vanaf dat moment kwamen Maurice en Francus in beeld. Maurice: “Wij waren vanaf eind 2019 door samenvoeging van processen van de oorspronkelijke waterschappen actief met de inrichting van het OBS HxGN EAM. Na afronding hiervan in 2020 konden we volgens afspraak het geautomatiseerde draaiboek calamiteitenbestrijding oppakken. Wij zagen door verfijnde configuratie mogelijkheden om inclusief de standaard webservices op HxGN EAM de interface te realiseren zonder echt maatwerkcodes toe te passen. Hierdoor zou de HydroNet-informatie via HxGN EAM beschikbaar komen en automatisch leiden tot werkorders of acties bij meldingen uit HydroNET”.

Hoogwatermelding

Juus vervolgt: “Wij hadden een uitgebreid pakket van eisen op tafel gelegd dat er uiteindelijk toe moest leiden dat een signaal tot actie uit HydroNET direct automatisch als een werkorder bij een actiehouder in de e-mail terecht komt. Bij dreigend hoog water gaat namelijk niet alles vanzelf. Los van het feit dat sommige kunstwerken elektronisch gesloten kunnen worden, moeten er bij dreigend hoogwater bijvoorbeeld ook dijkwachten voor monitoring en observatie gemobiliseerd worden. Verder moeten er door gecontracteerde aannemers of ketenpartners, zoals gemeenten, vele fysieke handelingen verricht worden. Denk hierbij aan pompen en slangen op de juiste locaties plaatsen en in werking stellen of waterkeringen/ balken in dijkcoupures plaatsen”.

Francus: “Zo zijn we na overleg tot de situatie gekomen dat iedere hoogwatergolf als project wordt opgepakt vanuit HxGN EAM, alle preventieve acties worden dan vrijgegeven en gekoppeld aan dit project waaruit automatisch op basis van signalen uit HydroNET de werkorders voor de verantwoordelijken voortvloeien. Dit geldt voor het hele proces van voorbereiding (lees: alles in gereedheid brengen) tot operationaliseren en na de crisis ook het opruimen en de verdere afbouw van de maatregelen”.

De realisatie

Juus: “Ondanks dat er vanuit Spectades gezegd werd dat het doel van een volledig geautomatiseerd draaiboek zeker gerealiseerd zou kunnen worden, zijn wij als opdrachtgever en klant toch een aantal keren verrast door het feit dat er ondanks de standaarden toch behoorlijk wat configuratiewerk verricht moest worden. Er is opgeleverd wat wij verwachtten en daar zijn wij heel blij mee. Opvallend was dat er eigenlijk vooral ook veel begripsverwarring was tussen ons en Spectades. Heel simpel wat wij X noemden heette in de nog te configureren HxGN EAM module Y. Gedurende de eerste workshops bleek het daarom belangrijk zo snel mogelijk termen te vertalen, zodat een mogelijke oplossing sneller begrepen kan worden in de ‘eigen taal’. Het is zeker een aanbeveling om tijdens zo een project een Verklarende woordenlijst of Data dictionary aan te leggen en bij te houden. Dat voorkomt de spraakverwarring waar we nu wel eens tegenaan liepen. Wat fijn is, is vooral de flexibiliteit van met name Francus en Maurice om voor iets wat leek op een probleem toch een passende oplossing te vinden en toe te passen. Verder is ieder hoogwaterproject een omvangrijk proces waar wel zo’n 830 acties aan vast zitten, dat je pas kunt afsluiten als aan alle acties voldaan is”. Francus: “De uitdaging was vooral ook om de statusovergangen uit HydroNET in de eigen werkprocessen van het waterschap voor de sluitprotocollen vanuit de wettelijke zorgplicht te integreren. Hydronet levert veel informatie over de statussen van de werkpakketten en acties die in HxGN EAM al dan niet moeten worden uitgezet. Deze moeten allemaal volgtijdelijk worden verwerkt. Dat leidde ook tot het anders inrichten van de interface gedurende het traject”.

Operationeel

Na succesvolle opleveringstests stond het vernieuwde geautomatiseerde draaiboek centraal tijdens de Hoogwaterweek 2022 van het waterschap. Van 12 tot en met 16 september jl. werden in theorie en praktijk de acties getraind die voortkomen uit het ‘Calamiteitenbestrijdingsplan Hoogwater Maas’. Na de theoretische training en uitleg over het vernieuwde geautomatiseerd draaiboek calamiteitenbestrijding werden diverse acties volgens het draaiboek uitgevoerd in het veld door de gehele provincie. Zo werd er bijvoorbeeld gecontroleerd of materialen compleet of voldoende zijn en het opbouwen van pompen en demontabele wanden correct kon verlopen. Na de Hoogwaterweek werd er geëvalueerd en kon worden geconcludeerd dat het geautomatiseerde draaiboek calamiteitenbestrijding tot tevredenheid in gebruik genomen kan worden.

Voor nadere informatie:
Home – Waterschap Limburg + Terugblik Hoogwaterweek 2022 – Waterschap Limburg

Contact

Met wie wil je contact opnemen?

Gabriele Hetzner

Sales

+49 151 50900764
Bericht

Roland Schuldt

Geschäftsführung

+49 170 7019967
Bericht

Cristobal Lopez

Managing Director

+34 915014755
Bericht

Mark Oliver Passauer

Digitalisation Industry

+49 7552 936 228
Bericht

Maik Voss

Engineering

+49 7552 936 300
Bericht

Manfred Hirt

Fertigung

+49 7552 936 120
Bericht

Thorsten Kulik

Robotik

+49 7552 936 332
Bericht

Thomas Neudorfer

Engineering

+43 5 7889 0
Bericht

René Auringer

Robotik

+43 6232 90303 5606
Bericht

Kevin Crowley

Management Supervisor

+49 160 96467684
Bericht

Norbert Pfitzner

Geschäftsführung

+49 351 795655910
Bericht

Fabian Strahl

Sales - Nord

+49 151 55445467
Bericht

Thorsten Nilles

Sales - Süd

+49 172 7399994
Bericht

Thomas Gröne

Geschäftsführung

+49 5424/2353-0
Bericht

Justin Jones

Managing Director

+1 (859) 276-1570
Bericht

Martin Skladal

Geschäftsführung

+49 170 4501810
Bericht

Uwe Harlacher

Sales IMO Anlagenmontagen

+49 172 7399985
Bericht

Robert Klöpper

Sales IMO Anlagenmontagen

+49 151 52632652
Bericht

Sebastian Albrecht

Leiter Vertrieb

+49 341 9084014
Bericht

Tommy Füllner

Geschäftsführung

+49 9482 9095540
Bericht

Jan-Jörg Müller-Seiler

CEO

+49 89 54843970
Bericht

Tobias Gärtner

CMO

+49 89 54843970
Bericht

Tommy Füllner

Geschäftsführung

+49 9482 9095540
Bericht

Silvia Kraus-Besendorf

Geschäftsführung

+49 9521 618133
Bericht

Stefan Besendorf

Geschäftsführung

+49 9521 618133
Bericht

Roland Schuldt

Geschäftsführung

+49 170 7019967
Bericht

Manuel Kunert

Sales

+49 151 64114019
Bericht

Thomas Mannecke

Business Development

+49 172 75 43 783
Bericht

Marc Bogenstahl

Director Business Development & Sales

+49 6201 503 100
Bericht

Stefan Stemmle

Prokurist / Senior Engineer

+49 6241 3093212
Bericht

Sascha Dilger

Projektleiter Waste Management / Entsorgung

+49 6241 3093213
Bericht

Maren Bögel

Assistenz der Geschäftsführung

+49 89 379090-22
Bericht

Rowan Doorduin

Training

+31 624 149 749
Bericht

Javier Amelivia

Managing Director / ROBUR WIND Europe

+34 649 180 735
Bericht

Tim Petersen

Managing Director / ROBUR WIND Baltics

+48 669 192 221
Bericht

Stefanie Weber

Human Ressources / ROBUR WIND

+49 421 399 87 470
Bericht

Jean-Philippe Enzer

Country Manager France

+33 6 59 21 82 10
Bericht

Ernesto Mora

Sales / ROBUR WIND Lateinamerika

+52 15 5 51 73 63 79
Bericht

Karsten Ott

Geschäftsführung

+49 9522 70893 0
Bericht

Marina Günther

Sales

+49 9522 70893 19
Bericht

Kunnen we je helpen?

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Verder

Onze Nieuwsbrief

Krijg fascinerende inzichten in de wereld van SPIE Industrial Services en haar partner­bedrijven en leer regel­matig meer over de hoogte­punten van de SPIE Industrial Services groep - gemakkelijk per e-mail.

Abonneer je nu op de HIGHLIGHTS nieuwsbrief (DE/EN)!

Verder

Uw gegevens worden verwerkt in overeen­stemming met ons privacybeleid (DE).

Klik op de knop hieronder om de chatfunctie te gebruiken.

Door te laden accepteert u het privacybeleid van Active Campaign.